مهد کودک

کودکان هدیه خداوند هستند .محل نگهداری کودکان مجتمع تجاری مهروماه محلی شاد و امن برای کودکان دلبند شما می باشد تا ضمن بهره مندی اولیاء از امکانات تجاری مجتمع ،فرزندانمان این هدیه های آسمانی طعم آرامش و شادی را در کنار ما تجربه کنند  .

م.ن.ک-min
محل نگهداری کودکان 10-min