اخبار


کنسرت گروه پایکوبان

کنسرت گروه پایکوبان

 

کنسرت گروه پایکوبان در تاریخهای ۱۴،۱۵ و ۱۶ تیرماه با حمایت مالی مجتمع تجاری مهروماه در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی برگزار گردید..

مظالعه متن کامل