اخبار


چهارشنبه ها با مهروماه

چهارشنبه ها با مهروماه

✨دورسوم جشنواره زمستانه ی هر چهارشنبه با مهروماه ۱۸ بهمن در طبقه دوم مجتمع تجاری مهروماه برگزار گردید.این مراسم که با استقبال عمومی همراه..

مظالعه متن کامل
افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی مهروماه                                                                                افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی(رنگ روغن و سیاه قلم)روز پنجشنبه ۵ بهمن در محل مجتمع تجاری مهروماه توسط گالری مهروماه با همکاری آموزشگاه نقاشی خانه ی آفتاب برگزار گردید .این نمایشگاه تا ۱۵ بهمن دایر می باشد

افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی مهروماه افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی(رنگ روغن و سیاه قلم)روز پنجشنبه ۵ بهمن در محل مجتمع تجاری مهروماه توسط گالری مهروماه با همکاری آموزشگاه نقاشی خانه ی آفتاب برگزار گردید .این نمایشگاه تا ۱۵ بهمن دایر می باشد

✨💫افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی مهروماه ✨💫

افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی(رنگ روغن و سیاه قلم)روز پنجشنبه ۵ بهمن در محل مجتمع تجاری..

مظالعه متن کامل
فستیوال یلدا

فستیوال یلدا

“فستیوال یلدا در مجتمع تجاری مهروماه ”

همانگونه که بارها شاهد آن بوده ایم ،مجتمع تجاری مهروماه در پی تحقق شعار مهروماه ،مرکز خرید خانواده..

مظالعه متن کامل