کافی شاپ و کافه تریا

اگر گذارتان به خیابان خیام افتاد کمی آرام تر بروید، عجله نکنید ،وارد کافی شاپ مجتمع تجاری مهروماه شوید و ساعتی در یک محیط دنج بنشینید .خوب است آدمها کمی هم در جایی آرام بگیرند ،چیزی که فراوان است کار است ،ترافیک ودود. تمام اینهارا به وقت دیگری موکول کنید ما درست در یکی از شلوغ ترین مکانهای قزوین شمارا به یک کافه دنج و یک میان وعده عالی دعوت میکنیم.

کافی شاپ 2-min
کافی شاپ 3-min

واحد ها