هنر و سرگرمی

هدف آفرینش ، هنر نیست ، هدف بودن در حال شگفتی است که ناگزیر به آفرینش هنر می انجامد.
مجتمع تجاری مهروماه در نظر دارد با توجه به جایگاه والای هنر در بین مردم خوش ذوق قزوین با ارائه خدمات هنری و سرگرمی در کافه هنرمندان بتواند گامی هرچند کوچک در زمینه هنر و سرگرمی بردارد و باعث سرگرمی همشهریان و رونق هرچه بیشتر هنر در بین همشهریان عزیز گردد.

13
واقعیت مجازی 7

واحد ها